Tampereen ja pyöräilyn kehittyminen

Tampere on Suomen kaupunki, joka sijaitsee noin 180 kilometriä pohjoiseen Suomen pääkaupungista Helsingistä. Kuntayhdistysten jälkeen vuosina 2007-2011 Tampere ja sen lähikaupungit yhdessä muodostavat Suomen toiseksi suurimman väestökeskittymän Helsingin seutukunnan jälkeen. Tampere on suomen ensimmäinen teollisuuskaupunki, vaikka nykyään sitä pidetään kahden hyvän yliopistonsa myötä enemmän opiskelijakaupunkina. Tampere on suosittu kaupunki suomalaisten keskuudessa ja se onkin vuodesta toiseen ollut kärkipäässä muuttohalukkuutta kyseltäessä.Tampereen kaupunki on seurannut kävelyn ja pyöräilyn liikennemääriä jo useita vuosia. Odotetusti säät vaikuttavat tähän tilastoon, mutta on silti huomattavaa että vuosien saatossa ihmisten pyöräilyinto on kasvanut ja siitä löytyy myös tilastoitua tutkimusta.Tampereen kaupunki on lisäksi 2012 vuonna luonut pyöräilylle ja kävelylle suunnatun kehittämisohjelman, jonka on tarkoitus parantaa kaupungin ulkoilu mahdollisuuksia aina vuoteen 2030 saakka. On huomattu, että ihmiset kävelevät ja pyöräilevät entistä enemmän. Tämä on hieno uutinen meille kaikille. On hienoa huomata, että kaupunki myös huomaa muutoksen ihmisten elämässä ja tarjoaa omalta osaltaan turvallisemmat ja viihtyisämmät pyöräilymahdollisuudet ihmisille.Kehittämisohjelman tavoitteena on jäsennellä liikenneverkkoa enemmän kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla. Lisäksi halutaan toteuttaa selkeät pääreitit pyöräilijöille. Kaupunki myös haluaa edistää omalta osaltaan ihmisten työmatkojen tekoa pyöräilyn avulla.Pyöräilykarttoja Tampereelta löytää internetistä huomattavasti jo nyt. Lisäksi erilaisia polkupyörä seuroja on tullut viime vuosina esille. Vuotuiset pyöräilypäivät ovat myös tulleet suuren osan ihmisiä tietoisuuteen. Näillä halutaan saavuttaa, että autoilua ja ilmastoa haittaavat tekijät minimoitaisiin edes yhdeksi päiväksi. Ihmiset ajaisivat tämän johdosta koko päivän pelkillä polkupyörillä. Puhtaasti pyörällä tapahtuma on yksi näistä.On siis selvää, että pyöräilyn suosio on kasvanut kaikkien suomalaisten mielessä. Hyvät kesäsäät ajavat myös omalta osaansa tätä asiaa. Toivottavaa olisi, että mahdollisimman moni ihminen viimeistään nyt alkaisi pyöräilemään. Mikä on hienompaa kuin kesäisenä päivänä lähteä pyöräretkelle, tai suorittaa työmatka edullisella ja terveellisellä tavalla. Tulevaisuus pyöräilyn osalta on Tampereella erittäin hyvällä mallilla. Tästä voisi muut kaupungit ottaa myös malli Suomessa ja rakentaa turvalliset ja laajat pyöräilyverkostot.